Проект: Детска площадка "Крал Артур"
Възложител: Столична община – Дирекция "Зелена система"
Местонахождение: Южен парк II-част (паркът зад х-л "Хилтън")
Съоръжения: Spielart GmbH, Германия