Проект: Площадка за игра "Бременските музиканти"
Възложител: "Турола" ЕООД
Местонахождение: Северен парк, гр. София
Съоръжения: Europlay, Белгия