Проект: Площадка за игра "Градът"
Възложител: Столична община – Дирекция "Зелена система"
Местонахождение: Градина "ГУСВ", гр.София
Съоръжения: Spielart GmbH, Германия