Проект: Площадка за игра "Карибски пирати"
Възложител: Столична община – Дирекция "Зелена система"
Местонахождение: Парк "Света Троица", гр. София
Съоръжения: Kompan A/S, Дания