Проект: Площадка за игра "Витоша Вю"
Възложител: Витоша Вю
Местонахождение: кв. Симеоново, гр. София
Съоръжения: Kompan A/S, Дания