Проект: Площадка за игра "Вила Вилекула"
Възложител: Столична община – Дирекция "Зелена система"
Местонахождение: Парк Заимов, гр. София
Съоръжения: Kompan А/S, Дания; Richter Spielgerate GmbH, Германия