Проект: Площадка за игра "Фермата"
Възложител: Столична община – Дирекция "Зелена система"
Местонахождение: район "Триадица", гр. София
Съоръжения: Europlay, Белгия