Избираме продуктите:

  • Като се допитваме до тези, които ще ползват зоните ни за отдих и игра

  • Като работим с европейски производители, доказани в дизайна, качеството и игровата стойност на съоръженията за игра

  • Да отговарят на стандартите за безопасност ЕН1176 и ЕН1177 и на Наредба 1 на МРРБ.

  • Да са атрактивни и да развиват различни умения у ползвателите.

  • Да интегрират поколения

  • Да приобщават всички, независимо от пол, възраст и умения